เทศบาลตำบลบึงสำโรง

ประมวลจริยธรรม


ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

อ่านข่าวทั้งหมด
การขับเคลื่อนจริยธรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

อ่านข่าวทั้งหมด