เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กองคลัง

นางพรรณี สุริยะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
089-2806401

นายนิรัชนะ พละดร
เจ้าพนักงานพัสดุ
095-4616659

นางนิภาพร ทีทา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
081-5791480

นางสาวสายบัว สืบวาปี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
086-2473282

ว่าง ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ


นายณฐวัฒน์ ยิ้มเสงี่ยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
094-5136305