เทศบาลตำบลบึงสำโรง
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงานผลการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

24 เม.ย. 66 75