เทศบาลตำบลบึงสำโรง
คณะผู้บริหาร


นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

093-5419119

นายสุนทร หลายทวีวัฒน์
รองนายกเทศมนตรี

087-4458033

นายบัณฑิต ศรีกากุล
รองนายกเทศมนตรี

086-8163011

นายไหม ไวแก้วศูนย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

082-0490192

นางสาวกุสุมา ภูลังกา
เลขานายกเทศมนตรี

083-1008063