เทศบาลตำบลบึงสำโรง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

29 เม.ย. 64 111