เทศบาลตำบลบึงสำโรง
รายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

26 ต.ค. 56 227