เทศบาลตำบลบึงสำโรง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน (31/3/60)การจัดหาที่ดินเป็นที่พักแรงงานต่างด้าวยังเป็นเพียงแนวคิด

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

11 เม.ย. 60 159