เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน (23/11/59)มาตรการเพิ่มรายได้ 1.5 ? 3 พันบาท แก่ผู้มีรายได้นอ้ย เป็นมาตรการชั่วคราว

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

25 พ.ย. 59 54