เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน (16/11/59)อียูพอใจการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายของไทย ซึ่งมีความก้าวหน้าชัดเจนหลายด้าน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

17 พ.ย. 59 59