เทศบาลตำบลบึงสำโรง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

18 เม.ย. 65 153