เทศบาลตำบลบึงสำโรง
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

5 เม.ย. 65 106