เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงาน/ข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

21 ก.ค. 64 59