เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านหนองโน - บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ งบประมาณทั้งสิ้น 166,000 บาท ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

21 เม.ย. 65 29