เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสายบ้านหนองโน - ดอนไผแหลม หมู่ที่ 3 งบประมาณทั้งสิ้น 148,000 บาท ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

21 เม.ย. 65 28